Laboratorní rozbory vod

Provádíme odběr vzorků podzemní vody k provedení chemické analýzy ve smyslu vyhlášky o požadavcích na pitnou vodu.

 • Analýzy všech typů vod a vodních výluhů
  • rozbory pitné vody
  • rozbory povrchových a odpadních vod
  • mikrobiologický rozbor pitné vody
  • komplexní chemický rozbor
  • úplný rozbor pitné vody dle vyhl.č. 252/2004 Sb.
  • krácený rozbor vody pro stavební účely