Hydrogeologický monitoring

Hydrologické poznatky jsou využívány při navrhování a výstavbě většiny staveb, dále při provozování vodních děl, úpravy vodních toků, ochraně před povodněmi, ochraně přírodních vod a nápravou škod na přírodních vodách.

  • návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů podzemních vod
  • hydrodynamické zkoušky včetně vyhodnocení
  • režimní monitorování úrovně hladiny a ověřování kvality podzemních vod
  • hydrogeologické mapování
  • odběry a analýza vzorků podzemní vody

Posudky jsou zpracovány osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie dle vyhlášky č. 206/2001 Sb. MŽP.