REFERENCE

Přehled zakázek, které řešili naši pracovníci:

rok 2016

 • Silnice I/14 Kunratice – Jablonec n/N SO 310 – Zřízení nových náhradních individuálních vodních zdrojů
 • Silnice I/14 Kunratice – Jablonec n/N SO 310 – geologický dozor stavby
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Psáry – cyklostezka
 • Geotechnický průzkum pro akci trať Týniště nad Orlicí – Broumov
 • pomoc a laboratorní analýzy na akci ZOO Dvůr Králové – demolice býv.slévárny
 • Technická pomoc – zemní práce, zajištění stabilizace zemin a polní zkušebnictví na akci Sadská hala Parker-Hannifin s.r.o.
 • Geotechnická pomoc na akci Domov Alzhaimer, Nepomuk
 • Hydrogeologický a pedologický průzkum na akci silnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov
 • Průzkumné a monitorovací práce na hrázi Homole – PVE Štěchovice
 • Technická pomoc, geotechnický dozor na akci Rokycany železnice
 • Geotechnický dozor na akci Uherský Brod – autobusové zastávky
 • Geotechnická pomoc a zkušebnictví na akci silnice Třešť –Fritzova
 • Geotechnický dozor a zkušebnictví na akci Polní cesta HPC3 Ves-Černousy
 • Inženýrskogeologický průzkum pro akci Smíchov-vyhlídkové kolo
 • Inženýrskogeologický průzkum pro akci Svémyslice most III/33310
 • Geotechnické zkušebnictví na akci hala ELSKLO Desná – Tanvald
 • Geotechnické zkušebnictví na akci hala SINCON Modřišice
 • Nupaky CTP zajištění pedologického průzkumu průmyslového areálu
 • Nupaky CTP geotechnické zkušebnictví pro areálové komunikace
 • Pedologický průzkum pro akci silnice I/39 Třebonín – Rájov
 • Pedologický průzkum pro akci silnice I/34 Lišov – Vranín
 • Geotechnický průzkum pro akci Solnice – obchvat
 • Inženýrskogeologický průzkum pro akci Zličín, Do Zahrádek

rok 2015

 • Geotechnické zkušebnictví na akci LDS TR Vysočany Praha Východ
 • Geologický dozor na akci II/360 Pocoucov
 • Technická pomoc – laboratorní rozbory na akci Říčany, rybník Marvánek – odbahnění
 • Geologický dozor a polní zkušebnictví na akci II/602 hr.kraje – Pelhřimov, 4. a 7. stavba
 • Geologický dozor a polní zkušebnictví na akci silnice II/405 Příseka – obchvat
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Libušín – rekonstrukce místních komunikací
 • Technická pomoc – laboratorní rozbory na akci I/9 Žďár n.S. – Nové Město
 • Technická pomoc – laboratorní rozbory a polní zkušebnictví na akci rekonstrukce Harrachovského tunelu (Kořenov)
 • Technická pomoc, geologická supervize na akci silnice I/49 Vizovice – Lhotsko
 • Technická pomoc, geologická supervize na akci silnice I/11 Nebory-Oldřichovice
 • Geotechnický dozor a polní zkušebnictví na akci Dolní Jadruž – polní cesta
 • Inženýrskogeologický průzkum Stáj Olešná
 • Geotechnické zkušebnictví na akci odkanalizování obce Bílé Podolí
 • Technická pomoc – polní zkušebnictví na akci rekonstrukce U obecního dvora, Praha 1
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Hostivařské zahrady, Praha 10
 • Geotechnické zkušebnictví na akci lesní cesty Pastviny, Ondřejov
 • Technická pomoc – geologický dozor na stavbě D1 modernizace – úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ
 • Podrobný inženýrskogeologický průzkumu pro akci SYNTHOS Kralupy nad Vltavou
 • Technická pomoc – radonové měření na akci Obytný soubor CG Zličín, Praha 5
 • Technická pomoc – polní zkušebnictví na akci Prosek ÚATM AV ČR
 • Technická pomoc – realizace průzkumných sond – Thomayerovy sady, Praha 8
 • Technická pomoc – hydrogeologické práce na akci Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha (Císařský ostrov)

rok 2014

 • Technická pomoc, návrh stabilizace a zkušebnictví na akci Polní cesty Loučany na Hanné
 • Pasportizace stavebních objektů v rámci vlivu stavby„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav“
 • Technická pomoc, geologická a geotechnická supervize na stavbě ČSPHM Stráž nad Nisou
 • Doplňující inženýrskogeologický průzkum a geotechnický dozor na stavbě Otrokovice – TOMA
 • Polní a laboratorní zkušebnictví na akci Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, zásypy stavební jámy
 • Technická pomoc a geotechnické zkušebnictví na akci Ostrov nad Oslavou – hnojiště
 • Technická pomoc – geologické posouzení na akci Uhřínov – kanalizace
 • Inženýrskogeologický průzkum Praha 3, Vila Benešovská
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Sukorady – splašková kanalizace a ČOV
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Inovační centrum Zlatníky
 • Geotechnické zkušebnictví na akci NÚDZ Klecany
 • Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum CTPark Nupaky
 • Technická pomoc a geotechnické zkušebnictví na akci Nelahozeves most
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Chrášťany – hala VAFO
 • Geotechnické zkušebnictví na akci VTE Dětřichov
 • Technická pomoc, geologická supervize na akci silnice II/405 Příseka – obchvat
 • Technická pomoc, geologická supervize na akci silnice I/11 Nebory-Oldřichovice
 • Technická pomoc na akci silnice II/602 hr.kraje – Pelhřimov
 • Geologický dohled na akci Miškovice – ČOV
 • Doplňující inženýrskogeologický průzkum Tůmova, Praha 5, bytový dům
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Sezimovo Ústí – vodovod, kanalizace
 • Geotechnická supervize na akci Zádveřice-Luhačovice – oprava silnice

rok 2013

 • Modernizace monitoringu na stavbě VD Karolinka
 • Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí – geotechnická supervize, pasportizace stavebních objektů v rámci vlivu stavby, geotechnické zkušebnictví
 • Polní zkušebnictví na akci Modletice – hala
 • Geotechnický průzkum a supervize na stavbě II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. část
 • Pasportizace stavebních objektů v rámci vlivu stavby„Prodloužení komunikace a inženýrské sítě – Panské Zahrahy, Cisterciácká, Praha 5 – Zbraslav“
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Sběrný dvůr obce Hradištko pod Medníkem
 • Posouzení vhodnosti zemin a podzemní vody – ekologické hodnocení na akci Úvaly – býv.uhelné sklady
 • Polní zkušebnictví na akci Classic Oil Kladno Dříň
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Dostavba haly VUZ Velim, obec Cerhenice
 • Technická pomoc a budování zařízení pro měření a monitoring na akci Suchá nádrž Lutyňka – rekonstrukce
 • Polní zkušebnictví na akci OC Kaufland Podbaba – Praha 6
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Budova G Technické univerzity v Liberci
 • R1 510 Běchovice – Satalice oprava vozovky: monitoring bodů vytyčovací sítě
 • Polní zkušebnictví na akci Úvaly, výrobní areál pro zařízení železniční dopravy

rok 2012

 • Geotechnická supervize na akci Třebůvka, Moravičany – hrázování
 • Inženýrskogeologický průzkum a geotechnická pomoc na akci Kanalizace a ČOV Kostelec u Jihlavy
 • Geotechnické zkušebnictví na akci II/347 Chotěboř – průtah
 • Geotechnická supervize na akci Autosalon BMW, Praha Vysočany
 • Geotechnické zkušebnictví na akci I/23 Telč – průtah
 • Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Vestec u Prahy – TEMPO
 • Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Dolní Břežany – TEMPO
 • Geotechnické zkušebnictví na akci RD Řepkové pole – ABBEY Slivenec II
 • Geotechnický průzkum a supervize na stavbě II/432 Kroměříž – Jestřebice, část Cetechovice
 • Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Horní Počernice – hala
 • Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Vestec u Prahy – Central Group
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Tunel Blanka – Strahovský tunel 2.B – Brusnice

rok 2011

 • Geotechnická supervize na akci Třebůvka, Moravičany – hrázování
 • Geotechnická pomoc na akci Lanškroun – výstavba sportovního areálu
 • Spec.výzkum: zkoušky únosnosti popílkového stabilizátu
 • Polní zkušebnictví a geotechnická pomoc na akci Mošnov – letecké cargo – výstavba průmyslových hal
 • Svinovské mosty, Ostrava – inženýrskogeologický průzkum a pasportizace
 • Geotechnická pomoc na akci Mohelnice HELLA – výstavba a rozšíření komunikací
 • Geotechnická pomoc na akci II/357 Strachujov – sanace sesuvu
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Cyklostezka Brno Vídeň
 • Geotechnické zkušebnictví na akci Optimalizace odp. hospodářství města Boskovice
 • Geologické práce na akci Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace
 • Geologické práce na akci Měřín – rekonstrukce kanalizace
 • Inženýrskogeologický průzkum na akci Horní Blatná – rekonstrukce a rozšíření komunikací

rok 2010

 • Geotechnická supervize na akci II/405 Příseka – Brtnice
 • Geotechnická pomoc a polní zkoušky na akci silnice II/347 Světlá nad Sázavou – D1
 • Podrobný inženýrskogeologický průzkum na akci Staré Benátky – výstavba FVE
 • Geotechnický monitoring (inklinomertrické a extenzometrické měření) a inženýrskogeologický průzkum na akci modernizace trati ČD Votice – Benešov u Prahy
 • Geotechnická pomoc na akci Vysoké Studnice – výstavba bioplynové stanice
 • Sanační opatření a technická pomoc na akci III/38815 – Vír, skalní masív
 • Předběžný inženýrskogeologický průzkum na akci II/101 Úvaly – Říčany

rok 2009

 • Geotechnická supervize na akci II/405 Brtnice – Zašovice
 • Geotechnická supervize na akci D5 – odpočívka Málkovice
 • Polní zkušebnictví na akci Dobrovíz DC – stavba průmyslových hal
 • Polní zkušebnictví na akci Strahovský tunel 2.B Brusnice
 • Doplňující inženýrskogeologiký průzkum SOKP 511 Běchovice – D1
 • Inženýrskogeologický průzkum a polní zkušebnictví na akci RD Chýně – V roklích
 • Inženýrskogeologický průzkum na akci modernizace trati ČD Ševětín – Borek

rok 2008

 • Podrobný inženýrskogeologický průzkum na akci Silniční okruh kolem Prahy 511 Běchovice – D1
 • Monitoring objektů dotčených realizací díla „Novostavba veřejné splaškové kanalizace a ČOV v Kravařích“ – deformetrické měření, nivelační měření, pasportizace objektů
 • Geotechnické poradenství v odborném týmu při provádění podrobného inženýrského průzkumu na akci Silniční okruh kolem Prahy 512 D1 – Jesenice – Vestec
 • Podrobný inženýrskogeologický průzkum na akci R35 – Opatovice – Časy
 • Geotechnická pomoc a polní zkušenictví na akci Stříbro – skladová hala
 • Podrobný inženýrskogeologický průzkum na akci R7 obchvat Panenského Týnce
 • Geotechnická supervize na akci I/34 Česká Bělá obchvat
 • Předběžný geotechnický průzkum na akci II/101 Brandýs nad Labem přeložka
 • Geotechnické poradenství a polní zkušebnictví na akci VGP Park Olomouc Nemilany
 • Geotechnická supervize na akci I/34 Most Květinov
 • Podrobný inženýrskogeologický průzkum na akci R7 Postoloprty – Bítozeves
 • Geotechnické poradenství na akci Kolín obchvat
 • Geotechnické poradenství na akci Silniční okruh kolem Prahy 514 Lahovice – Slivenec
 • Geotechnická supervize na akci II/405 Brtnice – Zašovice

rok 2007

 • Podrobný inženýrskogeologický průzkum na akci I/38 Havlíčkův Brod – JV obchvat
 • Doplňující geotechnický průzkum na akci R6 Tisová – Kamenný Dvůr, SO 202, SO206, SO207
 • Doplňující inženýrskogeologický průzkum na akci R6 Lubenec – Bošov
 • Geotechnická pomoc a polní zkušebnictví při výstavbě skladových hal v Praze – Horních Počernicích
 • Geotechnický dozor na akci R6 Tisová – Kamenný Dvůr
 • Doplňující geotechnický průzkum na akci Dálnice D3, stavba 0306-I Napojení na I/3 – SO 215

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz