Geotechnické dozory, poradenství a průzkumy

Základem dobrého projektu je správné posouzení geotechnických podmínek horninového prostředí a jeho interakce s navrhovanou stavbou. Díky modernímu softwaru a kvalitně zpracovaných vstupních podmínek výpočtů lze poměrně přesně modelovat chování horninového prostředí, stavebních konstrukcí a jejich vzájemné interakce.

 • odborné poradenství a konzultace pro všechny druhy staveb
 • geotechnický dozor při realizaci staveb
 • geotechnické průzkumy
 • stabilitní výpočty svahů zemních těles
 • doporučení vhodnosti a technologie zakládání staveb
 • stabilitní výpočty svahů zemních těles
 • hodnocení stability skalních svahů
 • výpočet sedání podloží násypu včetně časového průběhu sedání (pomocí metody MKP) a návrhy opatření k urychlení sedání
 • návrh a posouzení opěrných i zárubních zdí, gabionů, kotvení
ArtepGeo
 • návrh, posouzení, projekty plošného i pilotového založení všech druhů staveb
 • návrh a výpočet sanačních opatření při sesuvech
 • posouzení vhodnosti stavenišť
 • převzetí základové spáry
 • návrh a výpočet pažení stavebních jam
 • návrhy zemních těles vyztužených geosyntetiky
 • návrhy podloží pod podlahami hal
 • konzultace a poradenství ve všech oborech geotechniky (autorizace v oboru Geotechnika)