Kariéra

Do našeho kolektivu uvítáme nové kolegy a kolegyně se vzděláním v oblasti geotechnika nebo geologie/hydrogeologie se zájmem o práci v oboru a ochotou samostatně a zodpovědně pracovat a neustále se zdokonalovat.

Společnost ArtepGeo s r.o. byla založena v roce 2007. Pro své klienty poskytuje ArtepGeo s.r.o. komplexní geotechnické, geologické a hydrogeologické služby, včetně geotechnického a hydrogeologického monitoringu a ekologického dozoru. Působnost je zajištěna po celé České republice v rámci dvou poboček se sídlem v Praze a v Ostravě.

Tým odborných pracovníků disponuje bohatými zkušenostmi s realizací všech typů pozemních a podzemních staveb v oblasti silniční dopravní infrastruktury i občanské a veřejné výstavby.

Geotechnický dozor zajišťujeme prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí v oboru Geotechnika dle zákona č. 360/1992 Sb., případně v kompetencích osvědčení odborné způsobilosti v oboru Inženýrská geologie.

Průzkumné práce a vyhotovení posudků jsou realizovány osobami s odbornou způsobilostí v oborech Inženýrská geologie a Hydrogeologie dle vyhlášky č. 206/2001 Sb. MŽP.

Společnost ArtepGeo s r.o. je držitelem Osvědčení jako zkušební laboratoř pro zkoušky při provádění pozemních komunikací.

Společnost ArtepGeo s r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 osvědčující systém managementu pro řízení kvality v oboru Inženýrsko-geologické činnosti.