Radonový průzkum

Radon je jeden z nejrozšířenější a nejčastějších karcinogenů, který lze nalézt ve všech budovách. Je to přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu. Radon se do budov dostává především z geologického podloží, ale i ze stavebního materiálu a vody. Jako podklad pro navržení protiradonových opatření zabraňujících pronikání radonu do budovy slouží měření radonu a stanovení radonového indexu pozemku.

Stanovení radonového indexu pozemku
  • Před zahájením novostavby, stavebních objektů (bytové domy, obchodní centra, komerční objekty, administrativní budovy…)
  • Před rekonstrukcí, při zvětšení půdorysu
    • Pro potřebu stavebního úřadu
    • Pro návrh projektu účinné ochrany spodní stavby
    • Pro stanovení tržní hodnoty pozemku