Laboratorní zkoušky zemin a hornin

Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek prováděných akreditovaných laboratoří provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb.

Základní klasifikační rozbory
 • stanovení vlhkosti
 • objemové hmotnosti
 • zrnitosti
 • konzistenčních mezí
 • obsahu organických látek a obsahu CaCO3.
 • Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb
Technologické zkoušky zemin
 • zkoušky zhutnitelnosti zemin (Proctor Standard) maximální objemová hmotnost, optimální vlhkost, křivka zhutnění a stanovení optimální vlhkosti a maximální objemové hmotnosti při definované energii
 • stanovení poměru únosnosti CBR (California Bearing Ratio)
 • zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin maximální a minimální objemová hmotnost, součinitel relativní ulehlosti ID
Smykové zkoušky, zkoušky stlačitelnosti a objemových změn, propustnosti:
 • krabicové smykové zkoušky
 • triaxiální smykové zkoušky
 • zkoušky pevnosti v prostém tlaku na zeminách a horninách
 • zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti v edometru
 • zkoušky bobtnavosti a smrštitelnosti jílovitých zemin
 • zkoušky propustnosti
Další zkoušky
 • stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy) a zkoušky stabilizovaných směsí
 • ekotoxikologie zemin