Geotechnický monitoring

Geotechnický monitoring umožňuje kontrolovat a sledovat geologické prostředí a nově vybudované stavební objekty. Především umožňuje kontrolovat a sledovat změny v čase a stanovit prognózu chování systému v budoucnosti. Geotechnickým monitoringem lze předejít velkým poškozením (násypů, stěn, svahů, přehrad, podzemních staveb) v budoucnu.

Komplexní monitoring lze nabídnout pro následující oblasti:

 • Zemní svahy, násypu
 • Skalní stěny
 • Opěrné zdi
 • Hluboké stavební jámy
 • Přehrady
 • Podzemní stavby
 • Základové konstrukce

Geotechnický monitoring nabízíme jako kompletní službu:

 • Návrh, vypracování projektu
 • Budování a instalace měřících zařízení
 • Periodické měření s vyhodnocením
 • Zhodnocení výsledků, kritéria varovných stavů
 • Návrh opatření

Dle problematiky jsme schopni nabídnout následující monitorovací metody:

 • přesné inklinometrické měření
 • pásmová extenzometrie
 • tyčová extenzometrie
 • měření dilatace na trhlinách
 • měření sedání metodou hydrostatické nivelace
 • měření pórových tlaků
 • měření náklonů

Geotechnické výpočty provádíme pro různé druhy staveb. Nejčastěji se jedná o tyto typy úloh:

 • Stabilitní výpočty svahů zemních těles
 • Výpočet sedání podloží násypu a návrh k urychlení konsolidace
 • Návrh a posouzení opěrných zdí, kotvení, gabionů
 • Výpočet a návrh sanačního opatření sesuvů
 • Návrhy a projekty zemních těles a podloží vyztuženými geosyntetiky
 • Návrhy úprav neúnosného podloží a zemních těles hydraulickými pojivy