I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

D1 Modernizace v úseku Mirošovice – Kývalka, úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec 

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel stavby:

Eurovia CS, a.s.

Celkové náklady stavby:

1 182 303 358 Kč (bez DPH)

Realizace:

09/2019-09/2021

Popis stavby:

Předmětná stavba řešila modernizaci dálnice D1 od km 82,420 do km 91,240. Stavba začínala cca 400 m za MÚK Koberovice a končila cca 200 m za MÚK Humpolec. Došlo k rozšíření z kategorie D 26,5/120 na kategorii D 28/120. Hlavním předmětem prací bylo jednak rozšíření stávající dálnice, a také kompletní rekonstrukce asfaltového krytu, mostů, odvodnění a dopravní telematiky.

 

Hlavní trasa: délka: 8820 m (km 82,420 – 91,240); kategorie: D 28/120; počet všech stavebních objektů: 43; mostní objekty: 6 (z toho na hlavní trase: 2

nadjezdy: 4); délka oprav. mostů: 170 m; protihlukové stěny: 2 (celková délka: 325 m); přeložky ostatních komunikací: 4 (délka přeložek: 424 m)

Prováděné činnosti:

Geotechnický dozor a poradenství; realizace oplocení komunikace