D48 Frýdek – Místek, obchvat, II. Etapa

D48 Frýdek – Místek, obchvat, II. Etapa

 

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel stavby:

Společnost D48 FM II Strabag – Eurovia

Celkové náklady stavby:

1 770 000 000 Kč (bez DPH)

Realizace:

09/2019 – 2023

Popis stavby:

Stavba dálnice D48 okolo Frýdku-Místku řeší vybudování kapacitního obchvatu tohoto města. Stavba je druhou částí ze souboru staveb tvořících obchvat Frýdku-Místku. Nachází se jižně od Frýdku a Starého Města.

 

Hlavní trasa: délka: 4316 m; kategorie: R 25,5/120; počet všech stavebních objektů: 72; mostní objekty: na hlavní trase: 8; na větvích MÚK: 1; celková délka mostů: 958 m; mimoúrovňové křižovatky: MÚK Frýdek-Místek – východ protihlukové stěny: 5; opěrné zdi: 1 (délka: 54 m)

Prováděné činnosti:

Geotechnický monitoring; hydrogeologický monitoring; geotechnický dozor a poradenství, ekologický dozor v průběhu výstavby