D4

D4

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel stavby:

Via Salis s.r.o.

Celkové náklady stavby:

 

Realizace:

06/2021 -12/2024

Popis stavby:

Výstavbou dálnice D4 z Prahy bude zajištěno kvalitní dopravní spojení mezi Prahou a významnými městy Jihočeského kraje (Strakonice, dále po I/20 Písek a České Budějovice) a také bude umožněno oddělení dálkové a místní obslužné dopravy. Stavba byla rozdělena na několik částí:

 

Úsek 02 Háje – Milín

Hlavní trasa: délka: 5460 m, kategorie: D 25,5/100, počet všech stavebních objektů: 121; mostní objekty: na dálnici: 4, nad dálnicí: 4 (celková délka mostů: 110 m); mimoúrovňové křižovatky: MÚK Milín (celk. délka větví: 497 m); MÚK Háje; zárubní a opěrné zdi: 2 (celková délka: 594 m); protihlukové stěny: 3 (celková délka: 712 m); úpravy ostatních komunikací: 14 (celková délka: 10 017 m); celkový objem zemních prací: výkopy: 282 803 m3, násypy: 163 036 m3

 

Úsek 03 Milín – Lety

Hlavní trasa: délka: 11 600 m; kategorie: D 25,5/120; počet všech stavebních objektů:114; mostní objekty: na dálnici: 12, nad dálnicí: 3, lávka pro pěší: 1; mimoúrovňové křižovatky: MÚK Těchařovice (celková délka větví: 886 m); protihlukové stěny: 1 (délka: 230 m); úpravy ostatních komunikací: 19 (celková délka: 7635 m); celkový objem zemních prací: výkopy: 543 000 m3, násypy: 925 000 m3

 

Úsek 04 Lety – Čimelice

Hlavní trasa: délka: 2590 m; kategorie: D 25,5/120; počet všech stavebních objektů: 51; mostní objekty: na dálnici: 1, propustky: 2; mimoúrovňové křižovatky: MÚK Lety (celková délka větví: 850 m); úpravy ostatních komunikací: 12 (celková délka: 4739 m); celkový objem zemních prací: výkopy: 227 173 m3, násypy: 253 949 m3

 

Úsek 05 Čimelice – Mirotice

Hlavní trasa: délka: 8460 m; kategorie: D 25,5/120, počet všech stavebních objektů: 90; mostní objekty: na dálnici: 8, nad dálnicí: 1 (celková délka mostů: 826 m); opěrné zdi: (plocha: 1263 m2)

Úpravy ostatních komunikací: 12 (celková délka: 4863 m); celkový objem zemních prací: výkopy: 564 995 m3 , násypy: 491 706 m3

 

Úsek 06 Mirotice – rozšíření

Hlavní trasa: délka: 3645 m; kategorie: D 25,5/100; počet všech stavebních objektů: 53; mostní objekty: 4 (úprava stávajících mostů pro kategorii R 25,5) (celková délka mostů: 92 m); mimoúrovňové křižovatky: MÚK Mirotice; protihlukové stěny: 3 (celková délka: 1160 m); úpravy ostatních komunikací: 5 (celková délka 1692 m)

 

Prováděné činnosti:

Geotechnický monitoring; geotechnické práce