Geotechnika

Geotechnika

Geotechnika je multidisciplinární věda, která navrhuje, řeší a zkoumá zákonitosti chování a budování konstrukcí, které jsou tvořeny horninovým nebo zeminovým materiálem, nebo je hornina či zemina v přímém kontaktu s nadzemní či podzemní stavební konstrukcí.

Naše společnost zajišťuje tyto typy geotechnických úloh:

 • doporučení vhodnosti a technologie zakládání staveb
 • stabilitní výpočty svahů zemních těles
 • hodnocení stability skalních svahů
 • výpočet sedání podloží násypu a návrh opatření k urychlení sedání
 • návrh a posouzení opěrných i zárubních zdí, gabionů, kotvení
 • návrh, posouzení, projekty plošného i pilotového založení všech druhů staveb
 • výpočet a návrh sanačních opatření při sesuvech
 • posouzení vhodnosti stavenišť
 • převzetí základové spáry
 • geotechnický dozor při realizaci staveb
 • návrh pažení stavebních jam
 • návrhy geotechnického monitoringu
  • vypracování projektu
  • osazení měřících zařízení
  • periodické měření s vyhodnocením
  • případný návrhem opatření (viz geotechnika).
 • dle charakteru řešené problematiky poskytujeme tyto monitorovací metody:
  • přesné inklinometrické měření
  • pásmová extenzometrie
  • měření dilatace na trhlinách
  • měření sedání metodou hydrostatické nivelace
  • měření pórových tlaků
 • návrhy zemních těles vyztužených geosyntetiky
 • návrhy podloží pod podlahami hal
 • konzultace a poradenství ve všech oborech geotechniky (autorizace v oboru Geotechnika)

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz