Hydrogeologie

Hydrogeologie

Hydrologie je vědní obor, který se systematicky zabývá studiem původu, výskytu, oběhu a vlastností vody v přírodě. Hydrologické poznatky jsou proto využívány při navrhování a výstavbě většiny staveb, dále při provozování vodních děl, úpravy vodních toků, ochraně před povodněmi, ochraně přírodních vod a nápravou škod na přírodních vodách.

Naše společnost v rámci HG průzkumu zajišťuje:

  • hydrogeologické posudky, např. vliv staveb na horninové prostředí, podzemní a povrchové vody
  • průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod, ekologické audity
  • návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů podzemních vod
  • hydrogeologické průzkumy a mapování
  • vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod
  • čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení
  • nálevovou (vsakovací) zkouškou

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz