ÚVOD

Vítáme vás na stránkách společnosti ArtepGeo s r.o.

Společnost ArtepGeo s r.o. byla založena v roce 2007 a sdružuje odborníky s dlouholetými tuzemskými a zahraničními praktickými zkušenostmi v pozemním, podzemním, dopravním stavitelství. Společnost spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.

Jak se k nám dostat?

Poskytované služby

  • konzultace, expertní posudky (inženýrská geologie, hydrogeologie, geomechanika)
  • zajišťování a vyhodnocování geotechnických a hydrogeologických průzkumů
  • vypracování výpočetních modelových řešení
  • zpracování průzkumných podkladů pro životní prostředí
  • stavebně geologický průzkum a navazující výpočty (AutoCAD, gdBase, FINE)
  • vedení geologických databází (GeProDo)
  • stavební činnost
  • organizace a řízení geotechnických staveb
  • stavební dozor
  • geotechnický monitoring

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz