ArtepGeo s.r.o.

Profil firmy

Firma sdružuje odborníky s dlouholetými tuzemskými a zahraničními praktickými zkušenostmi v pozemním, podzemním, dopravním stavitelství (např. unikátní kavernový zásobník zemního plynu u Příbrami)

Spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách

Při velkých zakázkách, formou geologického inženýrství, kooperuje a sdružuje podle povahy zjištěných problémů s nejlepšími odborníky jednotlivých profesí

Zajišťuje a vyhodnocuje geotechnické a hydrogeologické průzkumy, vypracovává výpočetní modelová řešení, zpracovává průzkumné podklady pro životní prostředí, jakož i kontrolní a provozní měření různého typu

Geotechnika

Jak se k nám dostat?

Poskytované služby

  • konzultace, expertní posudky (inženýrská geologie, hydrogeologie, geomechanika)
  • zajišťování a vyhodnocování geotechnických a hydrogeologických průzkumů
  • vypracování výpočetních modelových řešení
  • zpracování průzkumných podkladů pro životní prostředí
  • stavebně geologický průzkum a navazující výpočty (AutoCAD, gdBase, FINE)
  • vedení geologických databází (GeProDo)
  • stavební činnost
  • organizace a řízení geotechnických staveb
  • stavební dozor
  • geotechnický monitoring