Statická zatěžovací zkouška

Statické zatěžovací zkoušky deskou

Statická zatěžovací zkouška deskou patří mezi nepřímé metody kontroly hutnění. Výsledným parametrem zkoušky je modul deformace z  druhého zatěžovacího stupně Edef2 a poměr Edef2/Edef1. Kriteriem míry zhutnění je parametr Edef2/Edef1, hodnota Edef2 charakterizuje materiálové vlastnosti zeminy při dané vlhkosti v okamžiku zkoušky (únosnost zemin).
Statické zatěžovací zkoušky provádíme zařízením, které je je vybaveno elektronickými snímači síly, tlaku a elektronickou vyhodnocovací jednotkou. Program vyhodnocovací jednotky umožňuje měření podle ČSN, DIN a dalších zákaznických programovatelných algoritmů. Průběh zkoušek se ukládá do paměti. Po ukončení zkoušky je možno ihned vytisknout výsledné zjištěné hodnoty deformačních modulů. Statickou zatěžovací zkouškou deskou je možno kontrolovat kvalitu hutnění a stanovit např. deformační parametry zemní pláně, základových patek apod. Pro provedení statické zatěžovací zkoušky je potřeba, aby zadavatel zajistil v místě provedení zkoušky vhodnou protizátěž (např. naložené nákladní auto o hmotnosti cca 12 tun – Tatra, Liaz. Dále lze použít hutnící těžší hutnící válce používané při hutnění zemního tělesa. Doba provedení 1 zkoušky je přibližně 40 minut.

 

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz