O NÁS

O společnosti

Společnost ArtepGeo s r.o. byla založena v roce 2007 a sdružuje odborníky s dlouholetými tuzemskými a zahraničními praktickými zkušenostmi v pozemním, podzemním, dopravním stavitelství. Společnost spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.

Při velkých zakázkách, formou geologického inženýrství, kooperuje a sdružuje podle povahy zjištěných problémů s nejlepšími odborníky jednotlivých profesí. Zajišťuje a vyhodnocuje geotechnické a hydrogeologické průzkumy, vypracovává výpočetní modelová řešení, zpracovává průzkumné podklady pro životní prostředí, jakož i kontrolní a provozní měření různého typu.

Poskytované služby

  • konzultace, expertní posudky (inženýrská geologie, hydrogeologie, geomechanika)
  • zajišťování a vyhodnocování geotechnických a hydrogeologických průzkumů
  • vypracování výpočetních modelových řešení
  • zpracování průzkumných podkladů pro životní prostředí
  • stavebně geologický průzkum a navazující výpočty (AutoCAD, gdBase, FINE)
  • vedení geologických databází (GeProDo)
  • stavební činnost
  • organizace a řízení geotechnických staveb
  • stavební dozor
  • geotechnický monitoring

Oprávnění a certifikáty

Živnostenský list

Živnostenský list    

Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 : 2009

Certifikát managementu

Certifikát způsobilosti pro metrologickou a zkušební činnost dle ČSN EN ISO/IEC 17024
 Certifikát způsobilosti
 Certifikát ověřená firma
ArtepGeo s.r.o. - idatabaze.czGeologické práce a geologie - idatabaze.cz

 

 

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz