Monitoring termických procesů

Monitoring termických procesů

Monitoring termických procesů je prováděn především pro dlouhodobé sledování termické aktivity v tělese odvalů. Periodická měření teplot pomocí teplotních snímačů upřesňují polohu termicky aktivních míst a jejich teplotní rozsah. Na základě odborného posouzení výsledků monitoringu termické aktivity lze rozhodnout o provedení sanačních opatření a jejich rozsahu.

 

 

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz