Měření dilatace na trhlinách

Měření dilatace na trhlinách

Měření možných deformací na stavebních objektech v blízkosti provádění stavebních prací, dle dohody se zadavatelem může probíhat:

  • měření deformací jedenkrát za hodinu po dobu provádění prací, které mohou ovlivnit deformaci stavebních objektů
  • vyhodnocení zjištěných deformací

Výsledky měření jsou předávány po časových úsecích v etapových zprávách.

Rozsah měření je stanoven na základě zadání objednatele a dle charakteru probíhajících technických prací, které by mohly negativně ovlivnit okolní stavební objekty.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Trhliny jsou osazeny snímači, které jsou napojeny na dvoukanálový záznamník s rozsahem napětí 0 až 5 V. Tento přístroj slouží k ukládání dat z jednoho nebo dvou externích snímačů. Po instalaci bylo provedeno nulté měření každého snímače. Další odečet deformací probíhá automaticky, vzhledem k probíhajícím pracím, například jedenkrát za hodinu po dobu trvajících stavebních prací v blízkosti staveb ohrožených výstavbou. Data jsou ukládána do loggeru a následně naměřené hodnoty vyhodnoceny odpovědným pracovníkem. Přesnost měření se pohybuje v rozsahu +-0,2 % z rozsahu měřícího zařízení.
V případě vzniku trhlin v průběhu výstavby budou rovněž osazeny body ke sledování.

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz