Inklinometrie

Přesná inklinometrie

Přesná inklinometrie slouží k měření posunů v horninovém prostředí kolmo k ose monitorovacího profilu. Princip měření spočívá v měření náklonu měřící sondy ve fixních úrovní vodící pažnice ve stanovených časových periodách. Vzhledem k poloze vodící pažnice je možné provádět horizontální inklinometrii, kterou lze využít pro stanovení sedání násypových těles (dopravních těles, přehrady nebo skládky) a jejich podloží, nebo vertikální inklinometrii, která je využívána k rozpoznání smykových ploch v sesuvných území, nebo měření deformací opěrných, pilotových či pažících stěn.

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz