Monitoring

Geotechnický monitoring

Geotechnický monitoring je souhrn činností sloužících k sledování aktuálního stavu horninového prostředí a geotechnických staveb a jejich změn chování a stavu v čase. Primárně se zaměřuje na sledování změn napěťo-deformačních, silových a jiných projevů systému horninové prostředí – stavba.

Cílem geotechnického monitoringu je stanovení prognózy dalšího vývoje sledovaného prostředí, definování varovných stavů, návrh vhodných opatření k udržení vývoje v projektem předepsaných mezích a kontrola účinnosti navrhovaných opatření. Geotechnický monitoring tak významně přispívá k zajištění bezpečnosti staveb.

Naše společnost zajišťuje:

  • návrh a vypracování projektu monitoringu
  • instalace měřících zařízení
  • měření včetně vyhodnocení dat
  • případný návrh opatření

 

Dle charakteru řešené problematiky jsme schopni zajistit následující monitorovací metody:

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz