Laboratorní rozbor vod

Laboratorní rozbory vod

 • Analýzy všech typů vod a vodních výluhů
  • rozbory pitné vody
  • rozbory povrchových a odpadních vod
  • mikrobiologický rozbor pitné vody
  • komplexní chemický rozbor
  • úplný rozbor pitné vody dle vyhl.č. 252/2004 Sb.
  • krácený rozbor vody pro stavební účely
 • Analýzy kovů v kapalných a pevných materiálech
  • úprava vzorku a rozklady
  • analýzy jednotlivých kovů metodou AAS
 • Analýzy pro ekologii, odpady, tuhá alternativní paliva

img_9825

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz