Geotechnické výpočty

Geotechnické výpočty

Základem dobrého projektu je správné posouzení geotechnických podmínek horninového prostředí a jeho interakce s navrhovanou stavbou. Díky modernímu softwaru a kvalitně zpracovaných vstupních podmínek výpočtů lze poměrně přesně modelovat chování horninového prostředí, stavebních konstrukcí a jejich vzájemné interakce.

Dle charakteru řešené problematiky jsme schopni zajistit následující geotechnické výpočty:

  • výpočty sedání podloží
  • návrh a výpočet zlepšování neúnosných zemin (úpravy zemin pojivy či pomocí geosyntetiky)
  • výpočet a zhodnocení stability svahů
  • návrh a výpočet sanačních opatření při sesuvech
  • návrh, výpočet posouzení opěrných a zárubních zdí, gabionů
  • návrh a výpočet pažení stavebních jam

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz