Pedologie

Pedologie

Pedologie je nauka o půdě, která se zabývá mimo jiné vlastnostmi půdy, jejím dalším využití, klasifikací půd atd.

Naše společnost zajišťuje průzkumy pro:

  • Provedení standardního pedologického průzkumu pro účel vynětí pozemků ze ZPF
  • Stanovení mocnosti skrývek humózního horizontu
  • Vyjímání ze zemědělského půdního fondu
  • Stanovení BPEJ a bonitaci půd

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz