Inženýrská geologie

Inženýrská geologie

Inženýrská geologie je multidisciplinární věda, která se především zabývá vztahem mezi geologií, stavbou a ochranou životního prostředí. Hlavním cílem inženýrsko-geologického průzkumu je určení základních parametrů hornin (složení, stáří či mechanické vlastnosti hornin).

V současné době je inženýrsko-geologický průzkum nezbytnou součástí přípravy projektů rodinných domů, administrativních a bytových objektů, liniových dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice), vodohospodářských objektů (nádrže, protipovodňové hráze) a jiných staveb (tunely, mosty, letiště, haly…).

Naše společnost zajišťuje:

 • komplexní projektování IG průzkumů
 • realizaci pedologických průzkumů a zpracování pedologického posouzení
 • realizaci orientačních, podrobných a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb, průmyslových a ostatních staveb
  • orientační– podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR )
  • podrobný– podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • doplňkový – pro zpřesnění výsledků předběžných etap a problematických úseků

V rámci inženýrsko-geologických průzkumů používáme v závislosti na charakteru různé typy technických prací:

 • Ručně kopané sondy
 • Strojně kopané sondy
 • Mobilní úzkoprofilová jádrová sondáž
 • Dynamická penetrace
 • Statická penetrace
 • Jádrové vrty nasucho s tvrdokovovou korunkou
 • Jádrové vrty DIA

 

 

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz