Objemová hmotnost – denzitometr

Denzitometr

Půdní objemový denzitometr slouží ke stanovení objemové hmotnosti zemin v přirozeném či vysušeném uložení in-situ a to pro přírodní nebo konstrukční vrstvy zemin. Dále prokazuje míru zhutnění posuzované vrstvy porovnáním objemové hmotnosti stanovené denzitometrem in-situ a laboratorním měřením zkouškou Proctor standard.

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz