Pasportizace stavebních objektů

Pasportizace stavebních objektů

Účelem pasportu je pořídit podklad pro následná hodnocení možného dopadu plánované nebo realizované výstavby na stavebně-technický stav objektů a současně jako prostředek použitelný při případném prokazování způsobených škod, při jednání s pojišťovnami a podobně. Pasport obsahuje dokumentaci okamžitého stavebně–technického stavu objektu, podrobnou dokumentaci poruch (náčrty a zákresy a fotodokumentace částí objektu a případných poruch), dále zhodnocení okamžitého stavu objektů, a to zejména z hlediska jeho pravděpodobné odezvy na stavební činnost s přihlédnutím ke zjištěnému výskytu poruch, upozornění na nejistoty a očekávaná rizika, závěry a doporučení. Předmětem zájmu mohou být celé objekty (exteriéry a všechny zpřístupněné místnosti objektu), popřípadě pouze exteriéry objetu.

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz