Pasportizace (monitoring) studní

Pasportizace (monitoring) studní

V rámci prováděného monitoringu jsou dokumentovány hladiny podzemních vod přilehlých studní, například podél plánované trasy silnice. Záměry hladin vod budou prováděny po dobu výstavby a také po dokončení stavby. Účelem těchto průzkumných prací by mělo být zjištění změn hladin podzemních vod na počátku výstavby, dále v průběhu vlastní stavby a po ukončení stavby. Tento monitoring lze doplnit o laboratorní analýzy na odebraných vzorcích.

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz