Pasportizace

Pasportizace

Pasportizace je využívána pro zjištění a zdokumentování technického stavu stávajících objektů v blízkém okolí projektovaných či v budoucnu realizovaných staveb, které mohou tyto objekty ovlivnit.

Naše společnost zajišťuje tyto typy pasportizace:

  • pasportizace stavebních objektů
  • pasportizace (monitoring) studní

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz