Laboratorní rozbor vod

Laboratorní rozbory vod

  • Analýzy všech typů vod a vodních výluhů
    • rozbory pitné vody
    • rozbory povrchových a odpadních vod
    • mikrobiologický rozbor pitné vody
    • komplexní chemický rozbor
    • úplný rozbor pitné vody dle vyhl.č. 252/2004 Sb.
    • krácený rozbor vody pro stavební účely
  • Analýzy kovů v kapalných a pevných materiálech
    • úprava vzorku a rozklady
    • analýzy jednotlivých kovů metodou AAS
  • Analýzy pro ekologii, odpady, tuhá alternativní paliva

img_9825

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz